FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Новини

Навчання слухачів виїзного циклу №659 «Психолого-педагогічні основи вищої освіти»

З 11 по 25 квітня 2018 року тривало навчання слухачів виїзного циклу №659 «Психолого-педагогічні основи вищої освіти» в Івано-Франківському Національному медичному університеті. За час навчання за очно-дистанційною формою навчання слухачі мали змогу оновити знання з сучасних проблем педагогіки, розширити уміння застосовувати новітні педагогічні технології під час викладання в медичному ЗВО. Традиційно, група слухачів виявилася мотивованою та позитивно налаштованою щодо опанування новими знаннями, що позначилося на результатах складання іспиту...

Pозпочався цикл тематичного удосконалення для викладачів ВМНЗ «Основи теорії і методики вищої та післядипломної освіти»

Згідно з планом роботи Академії 15 лютого 2018 року в ДЗ «Дніпровська медична академія» розпочався цикл тематичного удосконалення для викладачів ВМНЗ «Основи теорії і методики вищої та післядипломної освіти». Протягом місяця слухачі за очно-дистанційною формою навчання матимуть змогу відвідувати заняття та опрацьовувати дидактичні матеріали дистанційно з використанням платформи moodle.       ...

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Презентація (від англ. presentation – представлення, показ) – це набір картинок-слайдів на певну тему, який зберігається у файлі спеціального формату. Кожен слайд містить довільну текстову, графічну, відеоінформацію, анімацію, звук, діаграми та графіки, табличні й інші матеріали. Мультимедійна презентація створюється за допомогою програми PowerPoint, якою можуть використовувати викладачі, які не є фахівцями у галузі інформаційних технологій...