FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Презентація (від англ. presentation – представлення, показ) – це набір картинок-слайдів на певну тему, який зберігається у файлі спеціального формату. Кожен слайд містить довільну текстову, графічну, відеоінформацію, анімацію, звук, діаграми та графіки, табличні й інші матеріали. Мультимедійна презентація створюється за допомогою програми PowerPoint, якою можуть використовувати викладачі, які не є фахівцями у галузі інформаційних технологій.

Переваги використання презентації при проведенні лекції:

· допомагає унаочнити і систематизувати навчальний матеріал;

· дозволяє урізноманітнити навчальний процес;

· гарантує безперервний зв’язок викладач-слухач;

· сприяє визначення рівня опанування слухачами змістом навчання;

· забезпечує розвиток продуктивних, творчих функцій мислення слухачів,

· підвищує рівень якості навчально-пізнавальної діяльності слухачів;

· дозволяє врахувати особливості групи слухачів.

Успішність використання презентації при проведенні лекції залежить від того, наскільки чітко визначена її структура: послідовність викладення матеріалу, добір різноманітних зображень, анімаційних ефектів та інших елементів, що супроводжують виклад; ураховані особливості слухацької аудиторії; ретельно визначена сутність того, про що необхідно розповісти з теми заняття.

Однією з найпоширеніших помилок при створенні презентацій є бажання помістити у презентацію велику кількість відомостей, графічних зображень та анімаційних ефектів, які лише відвертають увагу слухачів від змісту навчального матеріалу.

Зміст презентацій.

Дж. Льюїс визначає такі вимоги до змісту презентацій:

· кожен слайд має відображати одну думку;

· текст має складатися з коротких слів та простих речень;

· рядок має містити 6 – 8 слів;

· всього на слайді має бути 6 – 8 рядків;

· загальна кількість слів не повинна перевищувати 50;

· дієслова мають бути в одній часовій формі;

· заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні ідеї слайда;

· у заголовках мають бути і великі, і малі літери (а не тільки великі);

· слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише створюють бар’єр на шляху ефективного передавання даних;

· кількість блоків статистичних даних на одному слайді має бути не більше чотирьох;

· підпис до ілюстрації розмішується під нею, а не над нею;

· усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.

До цих вимог науковці та практики додають такі:

· відповідність змісту презентації поставленим дидактичним цілям і завданням лекції;

· дотримання прийнятих правил орфографії, пунктуації, скорочень і правил оформлення тексту (відсутність точки в заголовках і т. ін.);

· відсутність фактичних помилок, достовірність представленої інформації;

· лаконічність та завершеність тексту на слайді;

· найбільш важлива інформація повинна розташовуватися у центрі слайду;

· наявність не більше одного логічного наголосу: яскравість, обведення, миготіння, рух;

· інформація подається привабливо, оригінально, що звертає увагу слухачів.;

· презентація не повинна бути монотонною і громіздкою (оптимальна кількість 20 -25 слайдів).

Дизайн слайдів презентації

При виборі кольорової гами для презентації слід враховувати фізіологічні особливості людини у її сприйнятті. Так, теплі (стимулюючі) кольори сприяють збудженню й діють як подразники (у порядку спадання інтенсивності впливу: червоний, оранжевий, жовтий); холодні (дезінтегруючи) кольори заспокоюють, викликають сонливий стан (у тому самому порядку: фіолетовий, синій, блакитний, синьо-зелений, зелений); нейтральні кольори: світло-рожевий, жовто-зелений, коричневий. Поєднання двох кольорів – кольору тексту і кольору фону – суттєво впливає на зоровий комфорт, причому деякі пари кольорів не тільки стомлюють зір, а й можуть спричинити стрес (наприклад: зелені символи на червоному фоні).

Отже, при створенні презентації необхідно зважати на такі вимоги щодо вибору її кольорової гами:

· кольорова схема має бути єдиною для всіх слайдів;

· складання кольорової схеми презентації має починатися з вибору двох головних функціональних кольорів, які використовуються для фону та звичайного тексту;

· найкраще поєднання кольорів шрифту і фону: білий на темно-синьому, чорний на білому, жовтий на синьому;

· можна обрати фон і колір в одній гамі, тобто зробити фон максимально світлим, а шрифт – темним.

· фон має виділяти, підкреслювати інформацію слайда, але не затуляти її;

· заважає сприйняттю текстової інформації використаний у презентації фон у вигляді анімованого об'єкта.

Крім того, треба пам’ятати, що:

· будь-який фоновий малюнок втомлює очі та знижує ефективність сприйняття даних;

· підсвідомість легко вловлює чіткі, яскраві малюнки, що швидко змінюються, вони краще запам’ятовуються;

· будь-який другорядний об'єкт, що рухається (анімаційний), знижує якість сприйняття матеріалу, відволікає, порушує динаміку уваги;

· підключення у вигляді фонового супроводу нерелевантних звуків (пісень, мелодій) швидко втомлює, знижує продуктивність сприймання навчальної інформації.

Принципи відбору шрифтів для презентації:

· кожен шрифт має одне змістове навантаження:

напівжирнийшрифт – назви складових змісту навчання;

курсив– логічний наголос, зокрема для формулювання основних положень, визначень тощо;

«прямий» звичайний – основний масив інформації;

· шрифти Verdana (за висновком учених з лабораторії ергономіки зору (США), він визнаний кращим шрифтом для читання тексту з екрану), Tahoma, Bookman спеціально розроблені для створення презентацій та використання на веб-сторінках, Times New Roman легко зчитується, тому його використовують для друку тексту; Arial краще виглядає у заголовках та колонтитулах;

· неможна використовувати у презентації понад трьох шрифтів на слайді;

· математичні формули подаються шрифтом, близьким до Times New Roman, всі змінні – курсивом, а решта – дужки, знаки математичних дій, усталені назви функцій (sin, cos тощо) – звичайним «прямим» шрифтом;

· розмір шрифту не повинен бути дрібним: найбільш «дрібний» для презентації – шрифт 22 пт.

Розташування інформації на слайді

При заповненні слайду інформацією дотримуються таких вимог:

· не варто заповнювати один слайд занадто великим обсягом інформації: великий текст дуже важко читати та майже неможливо запам’ятати; слухачі можуть одноразово запам’ятати не більше трьох фактів, висновків, визначень;

· ключові пункти змісту навчання відображаються по одному на кожному окремому слайді;

· неприпустимо розміщувати на слайді багато дрібного тексту;

· не розміщуйте на слайді дослівно все, що маєте намір сказати словами;

· прагніть максимально скоротити довжину речень, відмовитися від складних граматичних конструкцій; текст у презентації має бути простим, лаконічним, таким, що нагадує тези;

· не пишіть весь текст прописними літерами. СЛОВО, НАПИСАНЕ ЛИШЕ ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ, ВТРАЧАЄ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ І ЗЛИВАЄТЬСЯ З ІНШИМИ.

Вимоги до подання таблиць, діаграм та графіків

· неможна розбивати таблицю та розміщувати її окремі частини на різних слайдах, а якщо це необхідно – на наступному слайді обов’язково вказуються функціональні й змістовні поля таблиці;

· таблична інформація вставляється в матеріали презентації як таблиця текстового процесора MS Word або табличного процесора MS Excel;

· під час розміщення таблиці як об’єкта та пропорційній зміні її розміру, реальний розмір шрифту повинен бути не менше 18 пт;

· таблиці та діаграми розміщуються на світлому або білому фоні;

· діаграми створюються з використанням майстра діаграм табличного процесора MS Excel;

· дані й підписи діаграми не повинні накладатися та зливатися з її графічними елементами;

· необхідно виділяти найбільш важливі частини діаграми, графіка. Для цього використовується найконтрастніший колір або штрихування для того, щоб виділити найважливіший елемент, підкреслюючи тим самим основну ідею, виражену в заголовку слайда;

· під час складання графіка необхідно зважити на те, що лінія графіка має бути жирніша, ніж вісь абсцис чи ординат, яка, в свою чергу, має бути жирнішою за горизонтальні та вертикальні лінії, що створюють координатну сітку.

Критерії оцінювання презентації:

1. Повнота розкриття теми.

2. Структурування інформації.

3. Наявність і зручність навігації.

4. Відсутність граматичних, орфографічних і мовних помилок.

5. Відсутність фактичних помилок, достовірність поданої інформації.

6. Наявність і правильність оформлення обов’язкових слайдів (титульний, зміст, основні структурні елементи змісту освіти, список джерел);

7. Оригінальність оформлення презентації, що не суперечить вимогам до її оформлення.

8. Обґрунтованість і раціональність використання засобів мультимедіа та анімаційних ефектів.

9. Придатність презентації для обраної цільової аудиторії.

10. Грамотність використання кольорового оформлення.

11. Доцільність використання фонового звуку, відеоматеріалів, анімованих об’єктів, малюнків, фотографій тощо.

12. Використання авторських ілюстрацій, фонів, фотографій, відеоматеріалів.

13. Розміщення і комплектування об’єктів; єдиний стиль слайдів.

14. Ефективне представлення презентації викладачем (відсутність зчитування інформації зі слайдів, використання інформації на слайдах для активізації навчально-пізнавальної діяльності слухачів, для ілюстрування навчальної інформації тощо).

Кiлькiсть переглядiв: 568

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.